Program Audiovizuálniho centra se věnuje tématu zastoupení a postavení žen v českém filmovém průmyslu. V rámci večera představí Tereza Czesany Dvořáková a Petra Matúšová, výsledky pilotní studie zaměřenou na zastoupení žen v hlavních filmových profesích v českém celovečerním hraném filmu za posledních 30 let, která vznikla pro Asociaci producentů v audiovizi.

 

Následovat bude diskuze o současném postavení žen ve filmovém průmyslu a výzvách, se kterými se setkávají. 

 

Diskutovat budou: kameramanka Klára Belicová, režisérka Natálie Císařovská, autorka pilotní studie Tereza Czesany Dvořáková, scenáristka Klára Vlasáková a producentka Julie Marková Žáčková
 
Moderuje filmová publicistka Tereza Domínová.
 

Harmonogram:

 

18:00 - 19:00

Představení výsledků pilotní studie

 

19:15 - 20:45

Diskuze

 

20:45 - 22:00

Neformální networking

 

Tereza Czesany Dvořáková

Vedoucí katedry produkce na FAMU a odborná asistentka na katedře filmových studií naFF UK. Je autorkou odborných studií a spoluautorkou vědeckých monografií o dějinách českého filmu. V posledních letech se věnuje systematicky také tématu zastoupení žen ve filmovém průmyslu. Vedla pilotní výzkum věnovaný tomuto tématu pro Asociaci producentů v audiovizi a je spolu s dalšími kolegy řešitelkou výzkumného projektu Ženy v audiovizuálním průmyslu: celovečerní hraný film. Projekt byl v letošním roce podpořen Státním fondem kinematografie.

 

Petra Matúšová

Socioložka, v posledních letech se zaměřuje zejména na aplikaci kvalitativních metod sociologického výzkumu a vedení expertních interview. Studovala Sociologii na FF UK v Praze a Pedagogiku - Sociální práci na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2010 pracovala v marketingové agentuře pro výzkum trhu Kantar. Dlouhodobě spolupracovala s agenturou Behavio Labs. Podílí se na řešení širokého spektra projektů - od zakázek pro neziskový sektor a veřejnoprávní zadavatele, přes komerční zadavatele, až po B2B výzkumy. V současné době mj. působí jako koordinátorka participace v oblasti implementace strategického řízení v místní samosprávě.

 

Pořádá Audiovizuální centrum ve spolupráci s Kinem Kavalírka. Provoz Audiovizuálního centra je podporován Ministerstvem kultury ČR.