CIKAP

Centrum pro inovaci a kultivaci audiovizuálního prostředí (CIKAP) je roční pásmo workshopů, přednášek a industry setkání pro filmové profesionály a veřejnost.

CIKAP je platforma, která nabízí profesionálům, kritikům i veřejnosti orientaci v neustále se proměňujícím diskurzu audiovizuálního průmyslu. Cílem je kolektivní vědomí souvislostí a kultivovaná zpětná vazba v rámci všech odvětví audiovize, ať už jde o komunikaci mezi producenty a tvůrci, kritiky, kinaři a distributory či mezi jednotlivými zájmovými sdruženími.

Účelem projektu je propojení všech zaintereresovaných subjektů (od individuálních tvůrců po zástupce audiovizuálních asociací a platforem) pro rozvoj jejich schopností a dovedností, networking a definování strategií.

Vyváženým poměrem mezi workshopy, industry setkáními a akcemi pro veřejnost vznikne unikátní platforma, která zásadním dílem přispěje k rozvoji kreativních, intelektuálních a akčních kapacit tuzemského audiovizuálního prostředí.

Jednotlivé aktivity projektu:

  • VLNA

pravidelné měsíční workshopy a coworkingový prostor pro filmové profesionály

  • BAVLNA

diskuze a workshopy pro producenty a širší veřejnost

  • SÍŤ

moderovaná setkání pro profesionály v audiovizi.

 

Veřejná část projektu započne v listopadu/prosinci tohoto roku. 

 

Projekt CIKAP byl finančně podpořen Fondy EHP a Norska.